Gebruiksvoorwaarden website www.gripexpert.nl (augustus 2021)

De website www.gripexpert.nl en de daarop beschikbare informatie is eigendom van Fource B.V. (KvK: 24227785) (hierna : GRIP Expert).

Disclaimer

Hoewel bij de samenstelling van deze site de grootste zorgvuldigheid is betracht, kan GRIP Expert niet garanderen dat de informatie compleet, actueel en/of accuraat is. GRIP Expert aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor schade ontstaan door gebruik van informatie op deze site, alsmede de sites en/of informatiebronnen die door derden worden onderhouden en die via deze site toegankelijk zijn.

Eigendom en gebruik

De inhoud (afbeeldingen en tekst) die door GRIP Expert op deze website geplaatst, is en blijft volledig eigendom van GRIP Expert en is beschermd door auteursrecht en/of copyright. U mag de inhoud van deze website uitsluitend voor persoonlijk gebruik, en dus niet voor commercieel gebruik, gebruiken. De inhoud mag niet op andere wijze gebruikt of gekopieerd worden en mag niet gewijzigd worden.

Juistheid van de informatie

GRIP Expert streeft ernaar op deze website de juiste en meest recente informatie te plaatsen, maar geeft geen garantie met betrekking tot de juistheid of volledigheid daarvan. U dient er dan ook vanuit te gaan dat de informatie slechts actueel was op het moment dat deze op de website werd geplaatst. GRIP Expert is niet aansprakelijk voor schade, in welke vorm dan ook, die het gevolg is van toegang tot of de onmogelijkheid toegang te krijgen tot de website www.gripexpert.nl of enige andere website of uw vertrouwen in de informatie zoals geplaatst of naar verwezen (incl. hyperlinks) daarop.

Cookies

Wat zijn ‘cookies’? Cookies zijn kleine gegevenspakketjes die een website overbrengt naar de vaste schijf van een bezoeker met daarin informatie over de gebruiker. Het gebruik van cookies tijdens een bezoek aan onze website is op geen enkele wijze gekoppeld aan persoonlijke gegevens. Door middel van cookies kunnen wij de interesses van onze bezoekers peilen en onze website verbeteren. Als een gebruiker een cookie weigert, kan hij/zij gewoon van onze site gebruik blijven maken.