VOORWAARDEN LEVENSLANGE BANDEN GARANTIE

Gefeliciteerd! Je hebt twee of vier kwaliteitsbanden onder je voertuig gemonteerd gekregen inclusief de levenslange garantie. Hier hangen wel een aantal voorwaarden aan die we hier zullen toelichten.

Deelnemende merken

De volgende merken komen in aanmerking voor de unieke levenslange GRIP Expert garantie:

Garantie

Deze garantie is alleen van toepassing op bovengenoemde merken én indien de band/banden aangeschaft zijn bij een deelnemende garage aan GRIP Expert.

Misbruik, verkeerd gebruik of gebrekkig onderhoud worden niet gedekt, de algemene verkoopvoorwaarden blijven dus van kracht.

Kosten voor repatriëring, persoonlijk letsel en materiële schade en montagekosten zijn niet gedekt.

Alle garanties worden tijdens de looptijd van deze overeenkomst door de GRIP Expert gehonoreerd met aftrek van de versleten millimeters.

Indien de band onherstelbaar beschadigd is, dan staat het aantal millimeters profiel dat de band nog heeft (het restprofiel) garant voor een vergoeding op een nieuwe band van hetzelfde merk en type. Als uw band nog nagenoeg nieuw is, kan dat een volledige vergoeding van de nieuwe band betekenen.

Mocht de band op het moment van aankoop een afwijkende profieldiepte hebben, dan wordt het restprofiel naar rato verrekend. Stel dat een nieuwe band een profiel had van 9,00 mm en op het moment van de schade nog 6,00 mm. Omgerekend is dat 6,00/9,00 = 66% vergoeding van het oorspronkelijk factuurbedrag. Dit bedrag wordt door uw GRIP Expert verrekend met een nieuwe band van hetzelfde type. De oude band dient door u tezamen met de factuur als bewijs te worden ingeleverd.

Voorwaarde is wel dat u jaarlijks uw banden bij de betreffende GRIP Expert laat controleren op bandenspanning, slijtage, visuele controle etc. Doet u dat niet? Dan vervalt het recht op de Levenslange garantie voor die banden. Ook als er sprake is van een montagefout heeft u geen recht op de Levenslange garantie.

Samengevat

Nog even samengevat wat valt wel en niet onder de levenslange garantie:

 

Wel garantie:

 • Band beschadigd als gevolg van botsing
 • Band lek
 • Onvoorziene schade
 • Vandalisme

 

Geen garantie:

 • Gebruik bij motorsport of op circuits
 • Opzettelijk toegebrachte schade, schade die verhaalbaar is op een andere partij (waaronder een verzekeraar)
 • Banden gemonteerd op voertuigen die worden gebruikt voor zakelijke doeleinden (incl. lease)
 • Voertuig technische mankementen die direct invloed hebben op slijtage van de band
 • Verzuim  jaarlijks controle van de banden bij uw GRIP Expert
 • Niet on-line aangemeld

Het proces

Alleen banden van de merken Bridgestone, Continental, Hankook, Michelin, Viking en Vredestein die zijn aangeschaft bij een GRIP Expert komen in aanmerking.

Je dient de aankoop hiervan zelf te registreren via onze GRIP Expert App. Deze kan je GRATIS downloaden:

Ik heb een Apple Iphone

Ik heb een Andere telefoon

Het proces van de garantieregistratie vind je op onderstaande pagina. Lees deze goed door!

https://www.gripexpert.nl/garantie/garantieproces

Garantieclaims

 1. Je moet op verzoek de band zelf aan de GRIP Expert tonen evenals een afdruk van de bevestigingsmail die je tijdens de registratie hebt ontvangen
 2. Na goedkeuring door het autobedrijf wordt er een nieuwe band op jouw auto gemonteerd en betaal je alleen voor het profiel dat is gebruikt
 3. Toeslagen voor de montage en/of service door de GRIP Expert zijn niet in de garantie inbegrepen